Göyqurşağı

Göyqurşağı təbiətin ən gözəl hadisələrindəndir. Qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy və bənövşəyi kimi əsas rənglərdən ibarətdir. Rənglər qövs və ya çevrə şəklində olan göyqurşağının ən aşağı pilləsində bənövşəyi, ən yuxarı pilləsində isə qırmızı olmaqla sıralanır.

Günəş şüası su damcılarının içindən keçdikdə bu rənglər yaranır. Yəni, göyqurşağı yağış damlalarından keçən ağ işığın parçalanması nəticəsində yaranan rəngbərəng şüalardır.

Göyqurşağı yalnız leysan vaxtı yaranır. Yəni, onun əmələ gəlməsi üçün eyni zamanda həm şıdırğı yağış, həm də gün şüaları olmalıdır. Onu görmək üçün mütləq Günəşlə (o arxada olmalıdır) yağışın (o isə sənin qarşında olmalıdır) arasında durmaq lazımdır. Başqa halda göyqurşağı görünməz.

Göyqurşağını ya səhər tezdən, ya da axşamtərəfi görmək olur. 

Səsin sürəti

Sәs dalğalarla yayılır. Vibrasiya edәn әşya öz vibrasiyasını qonşu molekullara, yaxud hissәciklәrә ötürür.

Məhəmməd Füzuli

Məhəmməd Füzulinin adı Azərbaycan tarixinə görkəmli şair, mütəfəkkir, tərcüməçi, Azərbaycan ədəbi dilinin yaradıcılarından biri kimi əbədi həkk olmuşdur.

Fitnə

Bəhram şah mahir ovçu idi. Hər dəfə ovdan sonra öz şücaəti ilə öyünərdi. Şahın Fitnə adlı gözəl bir kənizi vardı. Bu kəniz heç vaxt Bəhram şahın ovçuluq məharətini tərifləməzdi.

Qızılgül

Qızılgüləm, qızılgül,
Məni sevər hər könül.
Yaşıldır incə belim,
Qızıldandır hər telim.

Göyqurşağı

Göyqurşağı təbiətin ən gözəl hadisələrindəndir. Qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy və bənövşəyi kimi əsas rənglərdən ibarətdir.

Böyük xeyriyyəçi

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin atası başmaqçı idi. Bu peşəsi ilə pul qazanıb ailəsini dolandırırdı. 10 yaşına çatanda Zeynalabdin atasından xahiş elədi ki, onu bir işə qoysun.