Qobustan

Qobustan Bakı şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Onun yaşı 15 min ildən çoxdur. Qobustan qayalarında çəkilən rəsmlərdə əcdadlarımızın həyatı, gün-güzəranı və düşüncələri əks olunmuşdur. Bir-birinin əlindən tutub yallı gedən insan rəsmləri daha çox diqqəti cəlb edir. Yallı birliyimizin simvoludur. Əcdadlarımız bununla demək istəyirdilər ki, əl-ələ versək, heç kim bizə qalib gələ bilməz.

Qobustan qayalarına çəkilmiş rəsmlər bizə qədim tariximiz haqqında çoxlu məlumat verir.

Qobustanın daha bir möcüzəsi qavaldaşdır.

Qobustan qayaları yalnız daşların üstünə çəkilmiş rəsmlərlə məşhur deyil. Burada həm də çoxlu mağara tapılmışdır. Həmin mağaralar əcdadlarımızın ilk yaşayış məskənləri olmuşdur.

Qeyd: 2007-ci ildə Qobustan Dövlət Tarixi-Bədii Qoruğu UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir.

Səsin sürəti

Sәs dalğalarla yayılır. Vibrasiya edәn әşya öz vibrasiyasını qonşu molekullara, yaxud hissәciklәrә ötürür.

Məhəmməd Füzuli

Məhəmməd Füzulinin adı Azərbaycan tarixinə görkəmli şair, mütəfəkkir, tərcüməçi, Azərbaycan ədəbi dilinin yaradıcılarından biri kimi əbədi həkk olmuşdur.

Fitnə

Bəhram şah mahir ovçu idi. Hər dəfə ovdan sonra öz şücaəti ilə öyünərdi. Şahın Fitnə adlı gözəl bir kənizi vardı. Bu kəniz heç vaxt Bəhram şahın ovçuluq məharətini tərifləməzdi.

Qızılgül

Qızılgüləm, qızılgül,
Məni sevər hər könül.
Yaşıldır incə belim,
Qızıldandır hər telim.

Göyqurşağı

Göyqurşağı təbiətin ən gözəl hadisələrindəndir. Qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy və bənövşəyi kimi əsas rənglərdən ibarətdir.

Böyük xeyriyyəçi

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin atası başmaqçı idi. Bu peşəsi ilə pul qazanıb ailəsini dolandırırdı. 10 yaşına çatanda Zeynalabdin atasından xahiş elədi ki, onu bir işə qoysun.